Opdrachtgever

De meest voorkomende opdrachtgever in de Infratechniek is de overheid, zoals het Rijk, Provincie, Gemeente en Waterschap. Andere opdrachtgevers kunnen bedrijven en organisaties zijn van klein naar groot, maar ook particulieren. Leerlingen leren binnen ECHTE projecten op zakelijk niveau correct omgaan met dergelijke opdrachtgevers.

Opdrachtgevers bereiken sneller beoogde doelen met het creëren van ECHTE projecten.

De voordelen:

  • Een uitgelezen mogelijkheid om samen te werken vanuit een situatie, die alle partijen voordeel oplevert.
  • De concurrentiepositie krijgt een positieve boost door praktische kennisuitwisseling en verhoging van het innovatieve vermogen.
  • Lokale overheden hoeven minder te investeren om de beoogde kenniseconomie - een speerpunt in de landelijke politiek! - te creëren en te bevorderen.


onderwijs
opdrachtgever
bedrijf
leerling