Burgemeester Harmsma School

De Burgemeester Harmsma School is een Openbare Scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs met een onderbouw voor alle leerlingen van VMBO t/m HAVO (VWO) niveau en afsluitende VMBO opleidingen in de bovenbouw.
Het openbare karakter van de school komt naar voren in het respecteren van ieders achtergrond, cultuur of levensbeschouwing. De Burgemeester Harmsma School stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een zo veelzijdig mogelijke individuele en sociale ontwikkeling van de leerling.

Deze doelstelling geeft aan dat de school een bijdrage levert aan de ontwikkeling van het kind naast bijvoorbeeld het gezin en de directe leefomgeving (vrienden/vriendinnen/vereniging). Die ontwikkeling moet tegelijkertijd zo veelzijdig mogelijk kunnen zijn: het leeraanbod bestaat dus niet alleen uit "hoofdvakken" (theorie), er is ook ruime aandacht voor respectievelijk expressie- en praktijkvakken.