Nieuw Toutenburg - Noorderbreedte

Nieuw Toutenburg ligt in een parkachtige omgeving met prachtige binnentuinen. In het verpleeghuis wonen mensen die door geheugenproblemen niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen. Nieuw Toutenburg is in 1959 in gebruik genomen en is sindsdien een voorbeeld geweest voor de bouw van diverse psychogeriatrische verpleeghuizen in Nederland. Nieuw Toutenburg heeft vier afdelingen en biedt plaats aan 180 bewoners.