Oenema BV

Oenema is een veelzijdig familiebedrijf, dat zich richt op verschillende activiteiten:
- Infra en milieu (grondwerk, riolering, wegenbouw en bodemsanering);
- Sloopwerken (sloop- en asbestsaneringswerken);
- Logistiek (transport en verhuur materieel);
- Afvalverwerking (inzameling, bewerking en verwerking van afval);
- Grondstoffen (zand-, grind- en grondhandel).
Met goed opgeleide medewerkers, moderne machines en een flexibele organisatie met korte lijnen levert Oenema een breed pakket aan producten en diensten. Oenema is al meer dan 75 jaar gevestigd in het hart van Noord-Nederland.
Grondwerken, wegen en riolering vormen sinds jaar en dag de kernactiviteiten van Oenema. Oenema voert grote en kleine projecten uit voor overheden, bedrijven en particulieren. Van het aanleggen of verrichten van bestratingswerkzaamheden van een straat tot het vervangen van een riolering. Oenema is actief in de realisatie van dorpsvernieuwingsprojecten, het bouw- en woonrijp maken van nieuwbouwwijken en de aanleg van bedrijventerreinen.

Van idee tot werkelijkheid, van plan tot beheer

Categorie: