Daniël Pijnacker b.v.

Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker hecht veel waarde aan het opleiden van jongeren in de grond-, weg- en waterbouw, hiertoe zijn wij dan ook een door Fundeon gecertificeerd Erkend Leerbedrijf.

In het kader hiervan hebben een aantal leerlingen van Bouwtalent Friesland / ROC Friese Poort in samenwerking met gemeente Kollumerland en Aann.mij. Daniël Pijnacker BV een conceptplan gemaakt voor revitalisering van het jachthavengebide te Kollum. Deze leerlingen zijn vanaf de eerste ontwerpfase betrokken bij dit project en hebben o.a. de voorbereidende werkzaamheden verricht als tekeningen en calculatie.
Vanaf oktober 2011 zijn de daadwerkelijke werkzaamheden gestart en ook bij de uitvoering zijn wederom leerlingen betrokken.