Transferium Vrijbaan

Oplevering: 
mei, 2012

Leeuwarden Vrij-Baan is een meerjarig programma en biedt ruime kansen voor het onderwijs en jonge mensen om in contact te komen met (de realisatie van) civiele bouwwerken op papier en in de praktijk. Dat kan voor jeugd in de leeftijd van basisschoolleerlingen tot de studenten in het HBO/WO. Bij jonge jeugd gaat het om leefomgeving en veiligheid, bij voortgezet onderwijs om thematisch of projectmatig onderwijs en bij HBO om toegepast onderwijs. De bestuurders van Leeuwarden Vrij-Baan hebben aangegeven het onderwijs te willen betrekken bij de realisatie van de diverse (infrastructurele) projecten. Daartoe zijn begin 2011 contacten gelegd met diverse onderwijsinstellingen.

ROC Friese Poort MBO Bouw en Infra
De opleiding Bouw en Infra heeft het transferium Hemriksein gerealiseerd. De uitvoering geschiedde door cursisten van de ROC Friese Poort. Er is een samenwerking gezocht met een aannemer, die ook de eindverantwoording op zich nam.

Opdrachtgever

Uitvoerder

Onderwijs